voor de klas

Naast mijn werk als grafisch ontwerper ben ik ook actief in het onderwijs, als docent van kunstprojecten.

Op de Willem de Kooning Academie in Rotterdam heb ik naast de opleiding voor Grafisch Ontwerper ook de post-hbo-opleiding BIK gevolgd (Beroeps Kunstenaar in de klas). Dit is een opleiding voor professionele kunstenaars uit alle kunstdisciplines die projecten willen ontwikkelen en uitvoeren op scholen.

Uitgangspunt voor mijn lessen en projecten is plezier hebben in wat je doet. Ik bied een kader waarbinnen kinderen hun eigen creatieve talenten ontdekken en er genoeg ruimte is voor hun eigen inbreng. Het is mooi om te zien dat kinderen vaak verrast zijn over hun eigen resultaten.

Typografie is een terugkerend element in mijn projecten en dan vooral visuele typografie.
Lettervormen uit hun verband halen en nieuwe beelden creëren of de inhoud van een woord weergeven in de vorm van zijn letters.