aanpak

Van idee tot ontwerp

Bij het ontwikkelen, ontwerpen, en realiseren van uitingen wordt gewerkt volgens een 3-fasen proces. In dit proces ligt de nadruk vooral op de persoonlijke aanpak. Ieder project is weer anders en vraagt om een andere benadering en aanpak.

Hieronder een toelichting per fase.

fase 1

inventarisatie & analyse

Dit is de fase van vragen stellen, doelstellingen bepalen en vervolgens de vraag rustig in te laten werken.

fase 2

ideevorming & concept

Dit is de fase van onderzoeken, schetsen en de concepten visueel uit te werken.

fase 3

vormgeving & realisatie

In deze fase worden het vooronderzoek en de concepten uitgewerkt tot een definitief ontwerp.